ἀπαλλάξεται

ἀπαλλάξεται
ἀπαλλάσσω
set free
aor subj mid 3rd sg (epic)
ἀπαλλάσσω
set free
fut ind mid 3rd sg
ἀ̱παλλάξεται , ἀπαλλάσσω
set free
futperf ind mp 3rd sg (doric aeolic)
ἀπαλλάσσω
set free
aor subj mid 3rd sg (epic)
ἀπαλλάσσω
set free
fut ind mid 3rd sg
ἀπᾱλλάξεται , ἀπαλλάσσω
set free
futperf ind mp 3rd sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”